Đặt Tiệc | Event Request

La Verticale, Madame Hien và Corlou Cartering có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu nhóm và hoạt động xây dựng nhóm của bạn.

Chúng tôi tổ chức bữa trưa và bữa tối cho cá nhân hoặc công ty của bạn trong phòng riêng của chúng tôi, tại Nhà hát Opera, Bảo tàng Lịch sử, Nhà đầu bếp …
Bữa sáng, bữa trưa công sở, tiệc tối đặc biệt hoặc hoạt động xây dựng nhóm.


Time | Giờ


Note | Ghi Chú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *